Kontakta oss

Bildarkiv

Trafikbullermätning på fasad
Scanning av kran vid externbullerberäkning
Mätning med FTIR instrument
Riskinventering av maskin
Mätning av reduktionstal av luftljud mellan lägenheter
Mätning av trafikbuller i lägenhet
Mätning med FTIR instrument
Bullermätning av tryckpress
Scanning av yta vid externbullerberäkning
Pizzalunch i skogen under C-kurs
Mätning av buller vid kraftstation
Scanning av yta vid externbullerberäkning
Teori vid motorsågskörkort klass A & B
Träning på stubbe under B-kurs
Ljudutbredningskarta vid externbullerberäkning
Luftljudsisolering av fasad
Fika i Mangskog